Mekasehhh awak2!

Thursday, 21 November 2013

pagi jumaat :)

salam readerss. somethng to share :). benda nie de mamat sorang nie komen kat status fb aku. just a copy paste statment :)

btw, no pcture for today heee.enjoyy :))

"Hijabku adalah kehormatanku, tanpa hijab itu makakehormatan itu tidak ada padaku, aku laksana telanjangmeski aku telah memakai pakaian, meski telah berjilbabgaul, sama saja tetap telanjang tanpa hijabku yang syar'iy.Hijabku bukanlah tontonan, bukan barang yang akan akupamerkan, maka hijabku itu tidak bermotif-motif ataubergaya-gaya agar terlihat modis dan menawan, hijabkuitu menyembunyikan diriku dari pandangan manusia,bukan malah menarik perhatian mereka, hijabkumelindungi aku dari bahaya dan keburukan pandanganmanusia, insyaAllah aku akan selalu aman dengannya.Hijabku bukanlah mengikuti trend yang sedangberkembang, yang hari ini dipakai kemudian besokdilepas, hijabku adalah ketaatanku kepada Allah Ta'ala,sebagai bukti ketundukan dan cintaku kepadaNya.Hijabku bukan barang eksperimen dan kreativitas, yangdidesain begini dan begitu untuk inovasi dalam berhijab,telah ada suri tauladan yang baik, para ummahatulmu'minin radhiyallahu 'anha dalam mengenakannya.Hijabku bukan perhiasan bagiku, yang kemudian akuberbangga memakainya namun berfoto-foto danmenyebarkan foto itu ke khalayak ramai, agar dilihatdiriku telah berhijab, padahal aku telah berusahamenutupi diriku, wallahul musta'an.Hijabku bukan untuk berbangga diri dengan membentuksegala "geng" hijabers atau yang lainnya. Meski akubangga memakainya, itu kebanggaanku sebagai seorangmuslimah.Hijabku bukanlah tanda eksklusifitas diriku, aku tetapmenjaga pergaulanku dengan tetanggaku denganpergaulan yang baik, menyampaikan salam kepadamereka dan membantu jika mereka membutuhkan aku,dengan hijabku aku memberikan rasa aman kepadamereka bahwa aku bukanlah penggemar ghibah dannamimah, dengan hijabku aku berusaha menasihati danmemberikan contoh akan kemuliaan Islam bagipemeluknya.Hijabku bukanlah barang yang menakutkan, bukan citrakekerasan, namun didalamnya terdapat ketaatan dankeikhlasan dalam menjalankan perintah Rabb-ku, mutiarayang indah berkilau hanya ditemukan di dalam cangkangkerang yang gelap di dasar lautan, emas dan permatahanya di temukan di kedalaman tanah yang gelap gulita.Dibalik hijab yang tebal dan gelap itu terdapat cintakepadamu wahai saudari-saudariku, cinta karena Allah,maka aku tidak ridha engkau mengumbar auratmu demimendapatkan secuil pandangan kagum yang hina danpenuh syahwat, atau sedikit pujian licik penuh kepalsuan.Hijabku senantiasa selalu bersamaku ketika aku keluardari istanaku, jika memang aku harus keluar dan tidakada yang mewakili aku, hijabku memerintahkan kepadasemua mata lelaki yang bukan mahramku, agar merekamengalihkan pandangan mereka dariku, tundukkanpandangan itu, aku bukanlah milikmu, bertaqwalahkepada Allah dan berpalinglah dariku.*** Ummu Zulfikar Ibnu Boesra *** "

see you all soon, bubyee!

#notakaki: mood malass mandi, sejukk grr````

1 comment:

Farah Waheda Wahid said...

haipp jangan malas malas mandi, so meaningful the statement...